Budynek biurowy, ul. Inflancka, Warszawa

Zakres: projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy instalacji tryskaczowej wraz z pompownią ppoż.

Powierzchnia: 86 000m2

Ilość tryskaczy: 4 900 SSU, 450 SSP

Norma: PN-EN 12845