Centrum Handlowe AUCHAN, Gdańsk

Zakres: projekt budowlany i przetargowy instalacji tryskaczowej i pompowni ppoż., weryfikacja projektów wykonawczych

Powierzchnia: 22 000m2

Ilość tryskaczy: 3060 SSU, 400 SSP

Norma: NFPA