Centrum Handlowe OUTLET, Toruń

Zakres: projekt budowlany instalacji tryskaczowej wraz z pompownią ppoż. 

Powierzchnia: 17 700m2

Ilość tryskaczy: 2 500 SSU, 400 SSP

Norma: NFPA