Drukarnia INTERDRUK, Garwolin

Zakres: projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej, hydrantowej, sieci zewnętrznej ppoż. i pompowni ppoż. 

Powierzchnia: 27 500m2

Ilość tryskaczy: 4 320 SSU, 3 440 w regałach

Norma: NFPA