PSE Olsztyn Mątki

Zakres: projekt budowlany i wykonawczy instalacji zraszaczowej dla zabezpieczenia transformatora i dławika wraz z projektem pompowni ppoż., zbiornika zapasu wody i sieci zewnętrznej ppoż.

Norma: PN-M-51541