Fabryka autobusów VOLVO, Wrocław

Zakres: projekt budowlany i wykonawczy instalacji tryskaczowej wraz z pompownią ppoż. i siecią zewnętrzną ppoż. 

Powierzchnia: 34 000m2

Norma: NFPA (projekt uzgodniony z AXA)