Hala logistyczna LOGICOR, Mysłowice

Zakres: projekt budowlany i wykonawczy modernizacji pompowni ppoż. 

Norma: NFPA