Hala logistyczna RABEN, Łoziska

Zakres: projekt budowlany dla modernizacji pompowni tryskaczowej i sieci zewnętrznej

Norma: NFPA