Hale logistyczne PLC, Parzniew

Zakres: projekt budowlany instalacji tryskaczowej wraz z pompownią ppoż. 

Powierzchnia: 88 000m2

Norma: NFPA