Hale produkcyjno-magazynowe FIAT, Bielsko-Biała

Zakres: projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej dla hal 1, 32, 67

Powierzchnia: 14 500m2

Ilość tryskaczy: 1750 ESFR, 830 SSU, 40 SSP

Norma: NFPA (projekt uzgodniony z AXA)