Hotel HILTON, ul. Żeromskiego, Radom

Zakres: projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy instalacji tryskaczowej w garażach wraz z pompownią ppoż. 

Powierzchnia: 860m2

Norma: PN-EN 12845