Hotel MARRIOTT, ul. Wilanowska, Warszawa

Zakres: projekt budowlany i wykonawczy instalacji tryskaczowej wraz z pompownią ppoż. 

Powierzchnia: 22 000m2

Norma: NFPA