Hotel NOVOTEL, Poznań

Zakres: projekt budowlany i przetargowy instalacji tryskaczowej wraz z pompownią ppoż. dla modernizacji części niskiej hotelu 

Powierzchnia: 18 000m2

Ilość tryskaczy: 1 870 SSU, 1 170 SSP

Norma: PN-EN 12845