Hotel, ul. Żelazna 54, Warszawa

Zakres: projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy instalacji tryskaczowej wraz z pompownią ppoż.

Powierzchnia: 8 000m2

Ilość tryskaczy: 500 HSW, 900 SSP

Norma: PN-EN 12845