MERCEDES-BENZ, Jawor

Zakres: projekt koncepcyjny, budowlany, przetargowy i wykonawczy instalacji tryskaczowej i hydrantowej wraz z siecią zewnętrzną i pompownią ppoż. 

Powierzchnia: 200 000m2

Ilość tryskaczy: 28 000 SSU, 2 500 SSP, 6 350 w regałach

Norma: VdS CEA 4001 (projekt uzgodniony z VdS)