Magazyn IDEAL, HILLWOOD PARK, Kutno

Zakres: projekt budowlany i wykonawczy modernizacji instalacji tryskaczowej i hydrantowej 

Powierzchnia: 3 200m2

Norma: NFPA