Zakład produkcyjny COLEP, Kleszczów

Zakres: projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy instalacji tryskaczowej wraz z pompownią ppoż., sieci zewnętrznej i instalacji hydrantów wewnętrznych

Powierzchnia: 15 000m2

Ilość tryskaczy: 2 200 SSU, 3 570 w regałach

Norma: NFPA