Zakład produkcyjny DFM, Dobre Miasto

Zakres: projekt budowlany i wykonawczy instalacji tryskaczowej wraz z pompownią ppoż.

Powierzchnia: 51 000m2

Ilość tryskaczy: 4 980 SSU, 2 250 ESFR

Norma: NFPA