Zakład produkcyjny NOVITA, Zielona Góra

Zakres: projekt koncepcyjny instalacji tryskaczowej wraz z pompownią ppoż.

Powierzchnia: 50 000m2

Norma: NFPA / VdS CEA 4001 / PN-EN 12845