Zakład przetwórstwa surowców wtórnych BYŚ, Warszawa

Zakres: projekt wykonawczy instalacji zraszaczowej pianowej dla ochrony rozdrabniaczy i taśmociągów 

Norma: NFPA