Centrum Handlowe PORT ŁÓDŹ

Zakres: projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej i hydrantowej wraz z pompownią ppoż. i projektami w 200 lokalach najemców

Powierzchnia: 91 000m2

Ilość tryskaczy: 11 900 SSU, 4 490 SSP

Norma: VdS CEA 4001 (projekt uzgodniony z VdS)