Elektrownia JAWORZNO

Zakres: projekt wykonawczy instalacji zraszaczowej dla galerii nawęglania i zbiorników biomasy

Długość galerii nawęglania - 80m, 2 zbiorniki biomasy

Norma: VdS CEA 2109