Elektrownia KOZIENICE

Zakres: projekt wykonawczy instalacji zraszaczowej dla zraszania składowisk popiołów

Długość zraszanego wału między składowiskami - 1000m