Elektrownia RYBNIK

Zakres: projekt koncepcyjny i wykonawczy instalacji zraszaczowej dla ciągów nawęglania, zasobników i budynków przesypowych

Długość chronionych taśmociągów: 1460m, 48 zasobników

Norma: VdS CEA 2109