Magazyn wysokiego składowania TOPEX, Warszawa

Zakres: projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy instalacji tryskaczowej wraz z pompownią ppoż. i siecią zewnętrzną

Powierzchnia: 5 500 m2

Ilość tryskaczy: 700 SSU, 8 390 w regałach

Norma: VdS CEA 4001 (projekt uzgodniony z VdS)