Zakład produkcyjny PEPSICO, Hamburg/Niemcy

Zakres: projekt koncepcyjny, budowlany, przetargowy i wykonawczy instalacji tryskaczowej i hydrantowej wraz z siecią zewnętrzną

Powierzchnia: 4 000m2

Ilość tryskaczy: 220 SSU, 225 SSP

Norma: FM Global (projekt uzgodniony z FM Global)