Zakład produkcji przenośników taśmowych SEMPERTRANS, Bełchatów

Zakres: projekt koncepcyjny, budowlany, przetargowy i wykonawczy instalacji tryskaczowej i pianowej wraz z siecią zewnętrzną i pompownią ppoż.

Instalacja tryskaczowa -  hale 6B, 6C, 6A2, 6B2, instalacja pianowa - zagłębienia pod urządzeniami technologicznymi

Powierzchnia: 24 000m2

Ilość tryskaczy: 3700 SSU, 340 SSP

Norma: FM Global (projekt uzgodniony z AON)