Zakład produkcyjny AUTOMOTIVE LIGHTING POLAND, Sosnowiec

Zakres: projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej i pianowej

Powierzchnia: 31 300m2

Ilość tryskaczy: 3 700 SSU, 520 SSP, 220 ESFR

Norma: NFPA  (projekt uzgodniony z AXA)