Zakład produkcyjny KOSMEPOL, Kanie k. Warszawy

Zakres: projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy instalacji tryskaczowej i hydrantowej wraz ze zbiornikiem zapasu wody

Powierzchnia: 20 000m2

Ilość tryskaczy: 1 300 ESFR, 1 880 SSU, 2 400 w regałach

Norma: NFPA (projekt uzgodniony z Allianz)